Kuluttajien valinta: Instrumentarium on jälleen luotetuin optikkoliike

Instrumentarium on valittu Valittujen Palojen Luotetuin Merkki -tutkimuksessa jo seitsemännen kerran Suomen luotetuimmaksi optikkoliikkeeksi.

Omassa kategoriassaan Instrumentarium sai 37 % maininnoista. Tutkimuksen mukaan Instrumentariumiin luottavat sekä naiset että miehet.

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet avoimella kysymyksellä omasta mielestään luotetuimman tuotemerkin, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin
asteikolla 1-5.

Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Instrumentarium sai valitsijoiltaan korkean arvion vahvasta tuotekuvastaan (4.42).

”Nöyrinä ja iloisina otamme vastaan asiakkaiden luottamuksen osoituksen Instrumentariumia kohtaan. Asiakastyytyväisyys on pitkäjänteistä työtä vaativa ja kaikkea toimintaamme ohjaava tekijä. Aiihen vaikuttavat erityisesti hyväntuulinen, asiakkaan odotukset ylittävä asiantunteva palvelu, laajin ja laadukkain tuotevalikoima sekä alan parhaat kampanjat. Tyytyväisten asiakkaiden avulla onnistuimme kasvattamaan 2012 sekä markkinaosuuttamme että asiakastyytyväisyyttämme.
Kiitos suomalaiset luottamuksestanne!”

Anu Tola
myyntijohtaja, Instrumentarium

Tervetuloa ostoksille!


 

Kolmattatoista kertaa toteutettu tutkimus on yksi suurimmista Euroopassa tehtävistä kuluttajatutkimuksista. Mukana oli 12 maata ja vastaajia yhteensä 18 314. Suomessa kyselyyn vastasi 2 024 Valitut Palat -lehden tilaajaa. Tulokset painotetaan iän (20 + vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimella kysymyksellä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 38 eri tuoteryhmässä, joista yksi oli optikkoliike. Tutkimus tehtiin nettikyselynä.

Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista antaa tutkimuspäällikkö Tiina Suomela,
(09) 503 4655, tiina.suomela@valitutpalat.fi

Lisätietoja eri maiden tuloksista ja trendeistä vuosina 2001-2013 on internet-osoitteessa: www.rdtrustedbrands.com/trusted-brands/

ETB_logo2013_Optikkoliike

Linkkejä

yhteystiedotInstru optiikka Oy
Sinimäentie 8
02630 Espoo

Puh. 0201 70 7000
Faksi: 09-502 1551