VASTUULLISUUS

GRANDVISION CARES

Instru Optiikka Oy on osa kansainvälistä optisen alan johtavaa yritystä, GrandVisionia. GrandVisioniin kuuluvat optisen alan ketjut toimivat yhteensä yli 40 maassa yli 39 000 työntekijän voimin kattaen noin 7000 myymälän myymäläverkoston. GrandVisionissa vastuullisuus on tiivis osa yrityksen strategiaa. Yhtiön vastuullisuusohjelma kantaa nimeä GrandVision Cares

Myös me Instru Optiikassa olemme sitoutuneet ohjelman tavoitteisiin ja tekoihin niin paikallisesti Suomessa ja Virossa kuin globaalissa yhteistyöverkostossammekin. GrandVision Cares -ohjelma koostuu kolmesta pääpilarista, jotka ovat henkilöstötuotteiden arvoketju ja läsnäolo yhteisöissä. GrandVisionin mission mukaisesti: EYE CARE, WE CARE MORE.

Henkilöstö GrandVisionissa

Rakennamme tulevaisuuden organisaatiota tavoitteenamme olla optisen alan halutuin työnantaja. Henkilöstö on GrandVisionin sydän. Työntekijöidemme ansiosta asiakkaamme saavat laadukkaat näönhuollon palvelut ja tuotteet. Pääteemojamme ovat:

 • Työntekijöiden tukeminen 
 • Kykyjen johtaminen ja kehittäminen 
 • Tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistäminen 
 • Lue lisää: Our People

Tuotteiden arvoketju GrandVisionissa

Kehitämme tuotteidemme arvoketjua alusta loppuun ja luomme uutta lisäarvoa asiakkaillemme myös digitaalisten ratkaisujen avulla. Arvoketjun kehittäminen sisältää lisäksi tehokkuuden parantamisen, reilut ja läpinäkyvät prosessit sekä negatiivisten sosiaalisten ja ympäristövaikutusten minimoinninPääteemojamme ovat:  

 • Vastuulliset tuotteet, hankinnat ja prosessit 
 • Tehokas ja ympäristön huomioiva tuotanto ja energiankulutus 
 • Tuotteiden elinkaari ja kierrätys 
 • Lue lisää: Our Product Value Chain

GrandVisionin läsnäolo yhteisöissä

Edistämme maailmanlaajuisesti laadukkaan näönhuollon saatavuutta myymäläverkostossamme ja digitaalisilla palveluilla. Lisäämme tietoisuutta näönhuollon tärkeydestä, edistämme vastuullista kulutusta ja haluamme luoda kestäviä ja vahvoja asiakassuhteita. Pääteemojamme ovat: 

 • Asiakkaista välittäminen ja asiakasmatkan läpinäkyvyys 
 • Asiakaskeskeiset myymäläkonseptit 
 • Tietoisuuden lisääminen näönhuollosta ja hyväntekeväisyys yhteisöissä
 • Lue lisää: Our Presence 

GRANDVISION JA YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on yhteinen tavoite, jonka onnistuminen vaatii yksilöiden, hallintojen ja yritysten sitoutumista. Optisen alan maailmanlaajuisena toimijana GrandVisionilla on merkittävä rooli ja vastuu tämän toteuttamisessa.  

GrandVisionissa on tunnistettu neljä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joihin yrityksellä on eniten mahdollisuus vaikuttaa. GrandVision on tunnistanut merkittäviksi tavoitteiksi terveyden ja hyvinvoinnin (SDG 3) sekä ihmisarvoisen työn ja talouskasvun (SDG 8) edistämisen. Vähittäiskaupan ja silmälasien tuotannon osalta merkittäviä tavoitteita ovat myös vastuullisen kuluttamisen (SDG 12) sekä edullisen ja puhtaan energian (SDG 7) edistäminen. Lue lisääGrandVision cares aligns impact with the UN Sustainable Development Goals

“GrandVision cares about creating long-term value. Through our business model, strategic and ESG ambitions, we create value for all our stakeholders. We realize a positive impact on our customers’ health, and the wellbeing of our employees and local communities. At the same time, we seek to improve our product value chain operation management and we strive to mitigate negative impact.” – GrandVision

YMPÄRISTÖVASTUU INSTRU OPTIIKASSA

Toimimme GrandVision Cares -ohjelman mukaisesti ja meille on tärkeää tehdä parhaamme luonnonvarojen säästämiseksi. Toimintamme perusta on yrityksen arvot, jotka ohjaavat kaikkea tekemistämme: rakastamme asiakastamme, välitämme toisistamme, tuotamme laatua, toimimme reilusti, uskallamme uudistua ja voitamme yhdessä. Näiden arvojen kautta kestävän kehityksen malli välittyy jokapäiväiseen tekemiseemme.

Käytämme ekosähköä eli suomalaista uusiutuvaa tuulivoimaenergiaa yli puolessa toimipisteistämme eli toisin sanoen kaikissa niissä toimipisteissä, joihin pääsemme tekemään suoran sähkösopimuksen. EECS RES-GO -sähkön alkuperätakuu määrittää sen, että sähkön alkuperä varmennetaan täysimääräisesti uusiutuvalla energialähteillä tuotetuksi ja hiilidioksidivapaaksi.

Suomessa käytämme yli 50 %:ssa liikkeistämme ekovesihanoja. Vuodesta 2014 lähtien myymäläkalusteissamme on ollut kiinteät ekovesihanat. Ekovesihanat on myös vaihdettu kaikkiin saneerattuihin kohteisiin ja muihin toimitiloihimme, joihin olemme pystyneet itse vaikuttamaan. Ekovesihanojen ansiosta vedenkulutuksemme myymälöissä on huomattavasti vähäisempää.

Lähes kaikissa myymälätilojemme näöntarkastushuoneissa on käytössä liiketunnistusvalaistus. Tavoitteenamme on siirtyä LED-valaistuksen käyttöön vaiheittain kaikissa tiloissamme. LED-valaistus on otettu käyttöön aina saneerauksen yhteydessä ja olemme vaihtaneet valaistuksen jo lähes kaikkiin myymälätiloihin.

Kuljetusten yhteistyökumppaneina käytämme yrityksiä, joiden ympäristöjohtamisen perustana ovat ympäristönjohtamisstandardit, erityisesti ympäristösertifikaatti ISO 14 001:n, lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset sekä YK:n Global Compact -periaatteet.

Silmälasien valmistus on keskitetty vuonna 2016 valmistuneeseen tuotantolaitokseemme Viroon. Valtaosa linssihionnasta tapahtuu uusinta teknologiaa hyödyntäen teknisesti kehittyneimmillä hiontakoneilla.  

Perinteistä hiontakoneiden käyttämää suurta vesimäärää ei enää tarvita. Linssin muoto työstetään uusilla koneilla kuivana leikkaavien jyrsinterien avulla.

Uuden tuotantotekniikan ansiosta olemme pystyneet luopumaan napitusteippien käytöstä linssihionnassa.

Otamme tuotantolaitoksessamme lämmön talteen ilmanvaihtojärjestelmissä ja käytämme paineilmajärjestelmän tuottaman hukkalämmön varasto- ja tuotantotilojen lämmitykseen lämmityskauden aikana.

Suodatamme pölynpoistojärjestelmän poistoilman tuotantolaitoksessamme tehokkaasti ja kierrätämme ilman.

EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET

GrandVisionin tarjoamille tuotteille ja palveluille asetetaan erityisen korkeat laatuvaatimukset. Instru Optiikka Oy noudattaa GrandVisionin toimintaperiaatteita sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta paikalliset tekijät, kuten lait ja viranomaismääräykset, huomioiden. Sitoudumme noudattamaan eettisiä toimintaperiaatteita sekä lakeja ja viranomaismääräyksiä. Alla on koonti keskeisistä toimintaperiaatteistamme. Tarkemmat tiedot löytyvät täältä: GrandVision Cares – reports & policies

TASA-ARVON EDISTÄMINEN. Instru Optiikka laatii vuosittain tasa-arvosuunnitelman, joka kattaa muun muassa tasa-arvoisen palkkauksen edistämisen, työolojen kehittämisen sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen tukemisen. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää. GrandVisionissa olemme sitoutuneet kehittämään työympäristöä, jossa jokainen voi kehittyä.  

IHMISOIKEUKSIEN NOUDATTAMINEN. Olemme sitoutuneet liiketoimintaan, joka edistää ihmisoikeuksia ja joka on linjassa kansainvälisten standardien ja toimintaperiaatteiden kanssa. 

EETTINEN OHJEISTO. Jokainen työntekijä suorittaa säännöllisesti koulutuskokonaisuuden GrandVisionin eettisestä ohjeistostaGrandVisionin eettisen ohjeiston asettamat odotukset eettisistä toimintaperiaatteista viestitään myös kumppaneille ja niiden toteutumista yhteistyössä seurataan eri mittareilla 

YMPÄRISTÖVASTUU. Ymmärrämme vastuullisen tuotannon ja kulutuksen tärkeyden ympäristöjalanjälkemme pienentämisessä. Ympäristön kannalta vastuulliset valinnat ja teot ovat merkittävä osa liiketoimintaamme.  

YHTEISTYÖ KUMPPANEIDEN KANSSA. GrandVision ja Instru Optiikka toimivat läheisessä yhteistyössä tavarantoimittajiensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Tiiviillä yhteistyöllä pyritään vähentämään mahdollisia haitallisia ympäristövaikutuksia, löytämään yhä kestävämpiä toimintatapoja sekä valvomaan eettisten standardien noudattamista. 

 

Meillä Instru Optiikassa on mahdollisuus edistää kestävää kehitystä – optisen alan edelläkävijänä olemme tehneet näin jo yli 100 vuoden ajan, ja vastuullisten ratkaisujen kehittäminen jatkuu toiminnassamme tulevinakin vuosikymmeninä.

Instru Optiikka Oy

Instru Optiikka Oy on optisen alan markkinajohtaja Suomessa ja Virossa ja osa kansainvälistä EssilorLuxottica-konsernia. Yritys toimii Suomessa Instrumentarium-, Nissen-, ja Keops-myymäläbrändeillä ja Virossa Instrumentarium-brändillä. Instru Optiikan kattava myymäläverkosto, yli 130 vuoden kokemus ja kansainvälinen yhteistyö luovat vakaan pohjan yrityksen kehitykselle ja asiakaspalvelulle.

Yhteystiedot

Vaihde
puh. 0201 70 7000

Vaihteen aukioloaika 8-16
etunimi.sukunimi@instru.fi

Linnoitustie 3
02600 Espoo

© InstruOptiikka • Rekisteriseloste