VASTUULLISUUS

YHTEISKUNTAVASTUU

Instru Optiikka Oy on osa kansainvälistä optisen alan johtavaa yritystä, GrandVisionia. Meille, kuten GrandVisionille, on tärkeää olla vastuullinen työnantaja ja yhteiskunnan jäsen, tehdä vastuullisia hankintoja ja kehittää entisestään ympäristövaikutusten hallintaa läpi koko arvoketjun.

GrandVisionin mission mukaisesti: EYE CARE, WE CARE MORE.

GrandVisioniin kuuluvat optisen alan ketjut toimivat yhteensä yli 40 maassa yli 36 000 työntekijän voimin kattaen noin 7000 myymälän myymäläverkoston. GrandVisionin tarjoamille tuotteille ja palveluille asetetaan erityisen korkeat vaatimukset ja yritys toimii läheisessä yhteistyössä kaikkien toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiiviillä yhteistyöllä pystytään vähentämään mahdollisia haitallisia ympäristövaikutuksia, löytämään yhä kestävämpiä toimintatapoja sekä valvomaan eettisten standardien noudattamista.

GrandVisionin vastuullisuusohjelma 2019

 • Tavoitteena parantaa asiakkaiden ja työntekijöiden elämänlaatua
 • Tehostaa yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä
 • Olla vastuullinen ja luotettava kumppani
 • Minimoida ympäristöjalanjälki
 • Lue lisää: GrandVision CSR Focus Areas

GrandVisionin vastuullisuustavoitteet

 • Edistää parempia ja turvallisempia työskentelytapoja
 • Minimoida ympäristövaikutukset omaksumalla uudenlaisia tapoja toimia tuote-, palvelu-, prosessi- ja tekniikkavalinnoissa
 • Johtaa liiketoimintaa oikeudenmukaisella ja eettisellä tavalla
 • Huomioida ja vaikuttaa niihin yhteisöihin, joiden kanssa GrandVision toimii, ja olla heidän kanssaan aktiivisesti vuorovaikutuksessa

GrandVisionin vastuullisuustekoja

 • 100 % OECD -maiden ulkopuolisista toimittajista on auditoitu vastuullisuuden osalta
 • Jokainen työntekijä suorittaa Liiketoiminnan eettiset toimintaperiaatteet -koulutuksen vuosittain. Koulutukseen käytetty aika on noin 16 tuntia/henkilö/vuosi
 • 95 % kuluista on keskitetty 41 strategiselle toimittajalle hyvän toimittajahallinnan varmistamiseksi
 • Hiilijalanjälki per tuotettu silmälasipari on 4.0 MJ energiaa, 282 g CO ja 2,16 litraa vettä

EYE CARE, WE CARE MORE

Neljän tärkeimmän painopistealueen lisäksi GrandVision pyrkii edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja yhdenmukaistamaan tavoitteensa YK:n normien mukaisiksi (YK SDG).

Hiilijalanjäljen vähentämiseksi GrandVision pyrkii jatkuvasti vahvistamaan ympäristöjohtamista läpi arvoketjun, keskittämään tuotantoa ja hallitsemaan tehokkaasti myymälätoimintoja.

 • 41 keskeistä toimittajaa
 • 15 optisen alan tuotantolaitosta
 • 62 % kuljetuksista lentäen, 38 % meriteitse

 

“We have always acknowledged the responsibility we have towards economic development, improving the quality of life of our customers and employees, and creating value in the communities in which we are present.” – GrandVision: Our CSR ambition

INSTRU OPTIIKAN KESTÄVÄ KEHITYS

Toimimme GrandVisionin yhteiskuntavastuuraportin mukaisesti ja meille on tärkeää auttaa ja tehdä parhaamme luonnonvarojen säästämiseksi. Toimintamme perusta on yrityksen arvot, jotka ohjaavat kaikkea tekemistämme: rakastamme asiakastamme, välitämme toisistamme, tuotamme laatua, toimimme reilusti, uskallamme uudistua ja voitamme yhdessä. Näiden arvojen kautta kestävän kehityksen malli välittyy jokapäiväiseen tekemiseemme.

Käytämme EKOSÄHKÖÄ eli suomalaista uusiutuvaa tuulivoimaenergiaa yli puolessa toimipisteistämme, toisin sanoen kaikissa niissä toimipisteissä, joihin teemme sähkösopimuksen suoraan. EECS RES-GO -sähkön alkuperätakuu määrittää sen, että sähkön alkuperä varmennetaan täysimääräisesti uusiutuvalla energialähteillä tuotetuksi ja hiilidioksidivapaaksi.

Suomessa käytämme yli 50 %:ssa liikkeistämme EKOVESIHANOJA. Vuodesta 2014 lähtien myymäläkalusteissamme on ollut kiinteät ekovesihanat. Ekovesihanat on myös vaihdettu kaikkiin saneerattuihin kohteisiin ja muihin toimitiloihin, joihin olemme pystyneet itse vaikuttamaan. Ekovesihanojen ansiosta vedenkulutuksemme myymälöissä on normaalia vähäisempää.

Myymälätilojen näöntarkastushuoneissa on käytössä LIIKETUNNISTINVALAISTUS, ja tavoitteena on siirtyä LED-valaistuksen käyttöön vaiheittain kaikissa tiloissamme. LED-valaistus on otettu käyttöön aina saneerauksen yhteydessä, jos se on ollut mahdollista.

Kuljetusten yhteistyökumppaneina käytämme yrityksiä, joiden ympäristöjohtamisen perustana ovat YMPÄRISTÖJOHTAMISSTANDARDIT, erityisesti ympäristösertifikaatti ISO 14 001:n, lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset sekä YK:n Global Compact -periaatteet.

INSTRU OPTIIKAN TUOTANTOLAITOS

Silmälasien valmistus on keskitetty vuonna 2016 valmistuneeseen tuotantolaitokseemme Viroon. Tässä Pohjoismaiden suurimmassa ja moderneimmassa optisen alan Tech Centerissä valtaosa linssihionnasta tapahtuu uusinta teknologiaa hyödyntäen teknisesti kehittyneimmillä hiontakoneilla. Linssin muoto työstetään uusilla koneilla kuivana leikkaavien jyrsinterien avulla. Perinteistä hiontakoneiden käyttämää suurta vesimäärää ei enää tarvita, ja näin pystymme aiempaan tekniikkaan verrattuna vähentämään merkittävästi ympäristön kuormitusta. Uuden tuotantotekniikan ansiosta olemme pystyneet lopettamaan myös linssihionnassa aiemmin tarvittujen napitusteippien käytön.

Tuotantolaitoksemme ympäristöystävälliset ratkaisut:

 • Perinteisten hiontalaitteiden käyttämästä suuresta vesimäärästä luopuminen
 • Napitusteipeistä luopuminen uuden tuotantotekniikan ansiosta
 • Lämmön talteenotto ilmanvaihtojärjestelmissä
 • Paineilmajärjestelmän tuottaman hukkalämmön käyttäminen varasto- ja tuotantotilojen lämmitykseen lämmityskauden aikana
 • Pölynpoistojärjestelmän poistoilman tehokas suodatus ja ilman kierrätys
 • LED-valaisimien käyttö

 

Meillä on mahdollisuus edistää kestävää kehitystä – optisen alan edelläkävijänä olemme tehneet näin jo yli 100 vuoden ajan, ja vastuullisten ratkaisujen kehittäminen jatkuu toiminnassamme tulevinakin vuosikymmeninä.

Instru Optiikka Oy

Instru Optiikka Oy on optisen alan markkinajohtaja Suomessa ja Virossa ja osa kansainvälistä GrandVision-konsernia. Yritys toimii Suomessa Instrumentarium-, Nissen-, ja Keops-myymäläbrändeillä ja Virossa Instrumentarium-brändillä. Instru Optiikan kattava myymäläverkosto, yli sadan vuoden kokemus ja kansainvälinen yhteistyö luovat vakaan pohjan yrityksen kehitykselle ja asiakaspalvelulle.

Yhteystiedot

Vaihde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  puh. 0201 70 7000

Vaihteen aukioloaika 8-16
etunimi.sukunimi@instru.fi

Sinimäentie 8
02630 Espoo

 

   

   

   

© InstruOptiikka • Rekisteriseloste