VASTUULLISUUS

EYES ON THE PLANET

Instru Optiikka Oy on osa kansainvälistä optisen alan johtavaa yritystä, EssilorLuxotticaa. EssilorLuxotticaan kuuluvat optisen alan ketjut toimivat yhteensä yli 150 maassa yli 190 000 työntekijän voimin kattaen noin 18 000 myymälän myymäläverkoston. EssilorLuxotticalla vastuullisuus on tiivis osa yrityksen strategiaa. Yhtiön vastuullisuusohjelma kantaa nimeä Eyes on the Planet.

Myös me Instru Optiikassa olemme sitoutuneet ohjelman tavoitteisiin ja tekoihin niin paikallisesti Suomessa ja Virossa kuin globaalissa yhteistyöverkostossammekin. Eyes on the Planet -ohjelma koostuu viidestä pääpilarista, jotka liittyvät hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, kiertotalouteen, yhdenvertaisuuteen, näkemiseen sekä eettisiin periaatteisiin. EssilorLuxottican mission mukaisesti: See more. Be more.

Henkilöstö EssilorLuxotticalla

Rakennamme tulevaisuuden organisaatiota tavoitteenamme olla optisen alan halutuin työnantaja. Henkilöstö on EssilorLuxottican sydän. Työntekijöidemme ansiosta asiakkaamme saavat laadukkaat näönhuollon palvelut ja tuotteet. Pääteemojamme ovat:

 • Työntekijöiden tukeminen 
 • Kykyjen johtaminen ja kehittäminen 
 • Tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistäminen 
 • Lue lisää: Eyes on Inclusion

Tuotteiden arvoketju EssilorLuxotticalla

Kehitämme tuotteidemme arvoketjua alusta loppuun ja luomme uutta lisäarvoa asiakkaillemme myös digitaalisten ratkaisujen avulla. Arvoketjun kehittäminen sisältää lisäksi tehokkuuden parantamisen, reilut ja läpinäkyvät prosessit sekä negatiivisten sosiaalisten ja ympäristövaikutusten minimoinninPääteemojamme ovat:  

 • Vastuulliset tuotteet, hankinnat ja prosessit 
 • Tehokas ja ympäristön huomioiva tuotanto ja energiankulutus 
 • Tuotteiden elinkaari ja kierrätys 
 • Lue lisää

EssilorLuxottican läsnäolo yhteisöissä

Edistämme maailmanlaajuisesti laadukkaan näönhuollon saatavuutta myymäläverkostossamme ja digitaalisilla palveluilla. Lisäämme tietoisuutta näönhuollon tärkeydestä, edistämme vastuullista kulutusta ja haluamme luoda kestäviä ja vahvoja asiakassuhteita. Pääteemojamme ovat: 

 • Asiakkaista välittäminen ja asiakasmatkan läpinäkyvyys 
 • Asiakaskeskeiset myymäläkonseptit 
 • Tietoisuuden lisääminen näönhuollosta ja hyväntekeväisyys yhteisöissä
 • Lue lisää: Eyes on World Sight

EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET

EssilorLuxottican tarjoamille tuotteille ja palveluille asetetaan erityisen korkeat laatuvaatimukset. Instru Optiikka Oy noudattaa EssilorLuxottican toimintaperiaatteita sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta paikalliset tekijät, kuten lait ja viranomaismääräykset, huomioiden. Sitoudumme noudattamaan eettisiä toimintaperiaatteita sekä lakeja ja viranomaismääräyksiä. Alla on koonti keskeisistä toimintaperiaatteistamme. Tarkemmat tiedot löytyvät täältä: Eyes on the Planet.

EYES ON CARBON. Osallistumme maailmanlaajuiseen ilmastonmuutoksen torjuntaan. Vähennämme hiilijalanjälkeämme auttaaksemme vähentämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia planeetallemme, itsellemme sekä tuleville sukupolville.

EYES ON INCLUSION. Uskomme yhteiseen voimaamme. Työntekijämme ovat olleet ja tulevat aina olemaan suurin voimavaramme ja siksi olemme sitoutuneet edistämään osallistavaa kulttuuria, jossa kaikki työntekijät tuntevat olevansa hyväksyttyjä, arvostettuja ja kuuluvansa, ja voivat sen myötä tehdä parhaansa.

EYES ON CIRCULARITY. Tavoitteemme on siirtyä fossiilisista materiaaleista biopohjaisiin materiaaleihin ja sisällyttää ekologinen suunnittelu kaikkiin tuotteisiimme vuoteen 2025 mennessä.

EYES ON WORLD SIGHT. Silmämme ovat elintärkeitä oppimiselle ja henkilökohtaiselle edistymiselle – itse asiassa 80 % oppimastamme käsitellään silmiemme kautta. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että sitoudumme tekemään osamme korjaamattoman, huonon näön poistamiseksi maailmanlaajuisesti. Kuvittele maailma, missä huono näkö ei pidättele ketään – pyrimme tekemään paikan, jonka jokainen voi nähdä itse.

EYES ON ETHICS. Meille eettinen lähestymistapa on ehdoton prioriteetti. Sellainen, joka vaikuttaa positiivisesti paitsi työntekijöihimme, myös miljooniin asiakkaisiin ja kuluttajiin ympäri maailmaa. 

 

Meillä Instru Optiikassa on mahdollisuus edistää kestävää kehitystä – optisen alan edelläkävijänä olemme tehneet näin jo yli 130 vuoden ajan, ja vastuullisten ratkaisujen kehittäminen jatkuu toiminnassamme tulevinakin vuosikymmeninä.

YMPÄRISTÖVASTUU INSTRU OPTIIKASSA

Toimintamme perusta on yrityksen arvot, jotka ohjaavat kaikkea tekemistämme: rakastamme asiakastamme, välitämme toisistamme, tuotamme laatua, toimimme reilusti, uskallamme uudistua ja voitamme yhdessä. Näiden arvojen kautta kestävän kehityksen malli välittyy jokapäiväiseen tekemiseemme.

Käytämme ekosähköä eli suomalaista uusiutuvaa tuulivoimaenergiaa yli puolessa toimipisteistämme eli toisin sanoen kaikissa niissä toimipisteissä, joihin pääsemme tekemään suoran sähkösopimuksen. EECS RES-GO -sähkön alkuperätakuu määrittää sen, että sähkön alkuperä varmennetaan täysimääräisesti uusiutuvalla energialähteillä tuotetuksi ja hiilidioksidivapaaksi.

Suomessa käytämme yli 50 %:ssa liikkeistämme ekovesihanoja. Vuodesta 2014 lähtien myymäläkalusteissamme on ollut kiinteät ekovesihanat. Ekovesihanat on myös vaihdettu kaikkiin saneerattuihin kohteisiin ja muihin toimitiloihimme, joihin olemme pystyneet itse vaikuttamaan. Ekovesihanojen ansiosta vedenkulutuksemme myymälöissä on huomattavasti vähäisempää.

Lähes kaikissa myymälätilojemme näöntarkastushuoneissa on käytössä liiketunnistusvalaistus. Tavoitteenamme on siirtyä LED-valaistuksen käyttöön vaiheittain kaikissa tiloissamme. LED-valaistus on otettu käyttöön aina saneerauksen yhteydessä ja olemme vaihtaneet valaistuksen jo lähes kaikkiin myymälätiloihin.

Kuljetusten yhteistyökumppaneina käytämme yrityksiä, joiden ympäristöjohtamisen perustana ovat ympäristönjohtamisstandardit, erityisesti ympäristösertifikaatti ISO 14 001:n, lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset sekä YK:n Global Compact -periaatteet.

Silmälasien valmistus on keskitetty vuonna 2016 valmistuneeseen tuotantolaitokseemme Viroon. Valtaosa linssihionnasta tapahtuu uusinta teknologiaa hyödyntäen teknisesti kehittyneimmillä hiontakoneilla.  

Perinteistä hiontakoneiden käyttämää suurta vesimäärää ei enää tarvita. Linssin muoto työstetään uusilla koneilla kuivana leikkaavien jyrsinterien avulla.

Uuden tuotantotekniikan ansiosta olemme pystyneet luopumaan napitusteippien käytöstä linssihionnassa.

Otamme tuotantolaitoksessamme lämmön talteen ilmanvaihtojärjestelmissä ja käytämme paineilmajärjestelmän tuottaman hukkalämmön varasto- ja tuotantotilojen lämmitykseen lämmityskauden aikana.

Suodatamme pölynpoistojärjestelmän poistoilman tuotantolaitoksessamme tehokkaasti ja kierrätämme ilman.

Instru Optiikka Oy

Instru Optiikka Oy on optisen alan edelläkävijä Suomessa ja Virossa sekä osa kansainvälistä EssilorLuxottica-konsernia. Yritys toimii Suomessa Instrumentarium-, Nissen-, ja Keops-myymäläbrändeillä ja Virossa Instrumentarium-brändillä. Instru Optiikan kattava myymäläverkosto, yli 130 vuoden kokemus ja kansainvälinen yhteistyö luovat vakaan pohjan yrityksen kehitykselle ja asiakaspalvelulle.

Yhteystiedot

Vaihde
puh. 0201 70 7000

Vaihteen aukioloaika 8-16
etunimi.sukunimi@instru.fi

Linnoitustie 3
02600 Espoo

© InstruOptiikka • Rekisteriseloste