Katse tulevaisuuteen – muutos jatkuu poikkeusvuoden jälkeenkin

Vuosi 2020 oli monella tapaa poikkeuksellinen kaikille ihmisille ja yrityksille – myös Instru Optiikalle ja myymälöillemme Instrumentariumille, Nissenille ja Keopsille.

Alkuvuodesta 2020 aloitimme konkreettiset toimenpiteet henkilöstömme hyvinvoinnin ja yrityskulttuurimme parantamiseksi. Olemme muun muassa toteuttaneet kolme ulkopuolisen kumppanin tekemää henkilöstökyselyä, joihin työntekijämme ovat saaneet vastata anonyymisti. Näissä kyselyissä tulleiden vastausten perusteella olemme panostaneet sisäiseen viestintään ja järjestäneet esimerkiksi viikoittaisia tiedotustilaisuuksia koko henkilökunnallemme.

”Uudet käytännöt on otettu hyvin vastaan, ja olen iloinen siitä, miten positiivisesti niihin on suhtauduttu. On kuitenkin muistettava, että muutokset tapahtuvat hitaasti, ja meillä on vielä paljon töitä tehtävänä”, Instru Optiikan HR-johtaja Niels Munting sanoo.

Koronapandemia muutti tilannetta keväällä nopeasti, ja meille oli ensisijaisen tärkeää turvata sekä työntekijöidemme että asiakkaidemme terveys ja turvallisuus. Siksi päätimme keväällä sulkea väliaikaisesti kaikki myymälämme.

”Pandemian alkaessa varmaa tietoa viruksesta oli saatavilla vähän, joten päätöksiä jouduttiin tekemään osin vaillinaisin tiedoin. Myös henkilökuntamme oli huolissaan pandemiatilanteesta ja suurin osa henkilökunnastamme kannatti myymälöiden väliaikaista sulkemista pandemian pahimman vaiheen ajaksi”, Munting sanoo.

Iloksemme olemme pystyneet avaamaan vuoden loppuun mennessä kaikki myymälämme, vaikka asiakasmäärät ovat edelleen normaalia pienempiä. Lisäksi olemme panostaneet myymälöiden turvallisuuteen ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja. Henkilökuntamme käyttää maskeja ja desinfioimme kaikki sovitetut kehykset, jotta myymälöissämme asiointi ja työskentely on mahdollisimman turvallista.

Optinen ala isojen muutosten keskellä

Kuluttajakäyttäytymisessä on tapahtunut isoja muutoksia viime vuosien aikana. Yhä useampi asiakas on siirtynyt verkkoon. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet myös optiseen alaan, ja koronapandemia on kiihdyttänyt muutosta entisestään. Tavoitteenamme on olla asiakkaalle helposti saavutettavissa sekä laajalla myymäläverkostollamme että verkkokaupassa. Tämä on tarkoittanut aktiivista myymälöiden päivitystä, uusien myymälöiden avaamista, sekä muutaman myymälän sulkemista.

”Olemme osana yhteistoimintaneuvotteluja muuttaneet myös alueorganisaatiorakennetta niin, että alueita on aiempaa enemmän. Tämä mahdollistaa sen, että aluepäällikkömme pystyvät keskittymään lähijohtamiseen enemmän kuin ennen”, Instru Optiikan toimitusjohtaja Pasi Anttila sanoo.

Lisäksi laajensimme verkkokauppaamme alkukesästä aurinkolaseilla ja kesällä silmälaseilla. Syksyllä pilotoimme ensimmäisenä toimijana Suomessa verkkonäkötestin, jolla asiakas voi testata näkönsä kotona.

Alan nopea kehitys muun muassa näkötesteissä vaatii koko henkilökunnaltamme uusien asioiden ja taitojen oppimista. Haluamme varmistaa, että kaikilla työntekijöillämme on mahdollisuus kouluttautua ja saada tukea muuttuviin työtehtäviin. Siksi olemme muun muassa tarjonneet kaikille optikoillemme mahdollisuutta kouluttautua optometristeiksi yrityksen kustantamana.

Alan ja kuluttajakäytöksen muutos, sekä omat tehostamistoimenpiteemme ovat johtaneet siihen, että Instru Optiikka Oy kävi yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2020 lopulla.

”Koronasta johtuneet lomautukset ja vuoden lopulla käydyt yhteistoimintaneuvottelut ovat olleet raskaat koko henkilökunnallemme. Nyt tehdyillä sopeutustoimilla turvaamme yrityksen toiminnan ja työpaikat tulevaisuudessa”, Anttila sanoo.

”Haluamme jatkaa jo käynnistynyttä organisaatiokulttuurin muutosta, jossa keskitymme työhyvinvointiin ja lähijohtamisen tärkeyteen. Teemme muutoksia ja uudistuksia, jotta voimme palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstömme turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille ensisijaisen tärkeitä asioita. Alkava vuosi jatkuu edelleen koronan osalta epävarmoissa merkeissä. Olen kuitenkin todella ylpeä henkilöstöstämme, joka on epävarmoista olosuhteista huolimatta tehnyt työnsä erinomaisesti”, Anttila jatkaa.

Vuonna 2021 näöntutkimuksen osalta uudistusten vauhti jopa kiihtyy. Haluamme olla asiakkaille jatkossakin optisen alan edelläkävijä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instru Optiikka Oy

Instru Optiikka Oy on optisen alan edelläkävijä Suomessa ja Virossa sekä osa kansainvälistä EssilorLuxottica-konsernia. Yritys toimii Suomessa Instrumentarium-, Nissen-, ja Keops-myymäläbrändeillä ja Virossa Instrumentarium-brändillä. Instru Optiikan kattava myymäläverkosto, yli 130 vuoden kokemus ja kansainvälinen yhteistyö luovat vakaan pohjan yrityksen kehitykselle ja asiakaspalvelulle.

Yhteystiedot

Vaihde
puh. 0201 70 7000

Vaihteen aukioloaika 8-16
etunimi.sukunimi@instru.fi

Linnoitustie 3
02600 Espoo

© InstruOptiikka • Rekisteriseloste