Asiakas näkötarkastuksessa

Nissen aloittaa etänäöntarkastukset ensimmäisenä Suomessa

Nissen aloittaa ensimmäisenä Suomessa näöntarkastukset, joissa optikko tekee tarkastuksen etänä. Tavoitteena on tuoda näkemisen palvelut entistä kattavammin asiakkaiden saataville.

Jotta asiakkaiden toiveet ja tarpeet voidaan huomioida entistä paremmin, aloittaa Nissen osassa myymälöistään etänäöntarkastukset. Etänäöntarkastuksia on pilotoitu kesästä 2022 alkaen Suomessa kahdessa myymälässä ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Etänäöntutkimuksia on jatkossa saatavilla useissa Nissen-myymälöissä ja määrää on tulevaisuudessa tarkoitus kasvattaa.

”Asiakkaillemme on tärkeää päästä näöntutkimukseen heille sopivana ajankohtana. Haluamme palvelujemme olevan valtakunnallisesti mahdollisimman kattavat, ja optikon tekemät etänäöntarkastukset tuovat palveluvalikoimaamme hyvän lisän – saatavuutta on oltava siellä ja siihen kellonaikaan, kun asiakkaamme tarvitsevat. Olemme todella innoissamme aloittaessamme tämän palvelun ensimmäisenä Suomessa ja jatkaessamme optisen alan suunnan näyttämistä”, kertoo Pasi Anttila, Instru Optiikan toimitusjohtaja.

Etänäöntarkastuksessa asiakas käy myymälässä näöntarkastuksessa ja optikko tekee tarkastuksen etänä toisesta myymälästä käsin. Asiakasta avustaa näöntarkastushuoneessa työpaikkakoulutettu optinen myyjä, jonka tehtävänä on toimia sekä asiakkaan että optikon apuna. Optikolla ja asiakkaalla on kuva- ja ääniyhteys toisiinsa koko näöntarkastuksen ajan.

”Optikot, tutkimusta avustavat optiset myyjät sekä asiakkaat ovat kaikki olleet erittäin tyytyväisiä uuteen palveluun pilottijakson aikana. Asiakkaat ovat kiitelleet erityisesti etänäöntarkastuksen helppoutta ja vaivattomuutta. Palveluiden saatavuus on parantunut esimerkiksi alueilla, joilla optikko ei ole joka päivä paikalla. Haluamme parantaa näontarkastusten saatavuutta ja laajentaa palvelua useampiin myymälöihin entistä useampien asiakkaiden ulottuville”, kommentoi Janette Palmu, Instru Optiikan myyntijohtaja.

”Etänäöntarkastukset kiinnostivat minua oikeastaan kahdessa mielessä – miten tekninen puoli tullaan toteuttamaan ja miten asiakkaat siihen suhtautuvat. Olen innolla seurannut optisen alan kehitystä, kuten minkälaisia uusia tapoja on tehdä optikon töitä. On iso juttu, että olen päässyt tekemään etänäöntarkastuksia ja kehittämään tätä palvelua entistä paremmaksi”, kertoo etänäöntarkastuksia tekevä optikko Karoliina Heinänen.

Pilottijaksosta saatujen palautteiden perusteella optikon tekemistä etänäöntarkastuksista tulee kiinteä osa Nissenin palveluvalikoimaa. Laitteet, automaatio ja tekoäly kehittyvät jatkuvasti, joten myös etänäöntarkastuspalveluun tullaan tulevaisuudessa saamaan uusia elementtejä.


Lisätietoja:

Veera Aalto, Viestintäpäällikkö, Instru Optiikka
viestinta@instru.fi, +358 40 7427379

 

Pasi Anttila

Instru Optiikan toimitusjohtaja Pasi Anttilasta ETU ry:n uuden terveysalan yhteistyöryhmittymän puheenjohtaja

Erikoiskaupan liiton terveysalat yhdistävät voimansa uudessa yhteistyöryhmittymässä. ETU Terveysalojen tavoitteena on tarjota uusia ratkaisuja terveyden edistämiseksi.

Erikoiskaupan liiton terveysaloilla toimivat jäsenyhdistykset ovat perustaneet uuden yhteistyöryhmittymän, ETU Terveysalat, jonka tavoitteena on tarjota uusia ratkaisuja ja näkökulmia Suomen terveydenhoidon ja hyvinvoinnin tulevaisuuden haasteisiin. Yhteistyöryhmittymän kantavana teemana on Miten voimme auttaa. Teeman ajatuksena on halu auttaa ihmisiä ennakoivalla terveyden hoidolla terveyden edistämiseksi – elämään parempaa elämää.

ETU Terveysalojen puheenjohtajaksi on valittu Instru Optiikan toimitusjohtaja Pasi Anttila. Anttila on lisäksi Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n sekä Erikoiskaupan liitto ETU ry:n hallituksen jäsen.

”Väestön ikääntyessä ja hoidon tarpeen kasvaessa tarvitaan oikeaan aikaan annettua, parempaa, nopeampaa ja kohdistuvampaa hoitoa. Haluamme auttaa suomalaisia elämään entistä pidempään laadukasta elämää tarjoamalla uusia ratkaisuja. Samalla hoidon tulee olla yhteiskunnalle myös kustannustehokkaampaa”, kommentoi Pasi Anttila.

ETU Terveysalojen tavoitteena on tarjota ratkaisuja terveydenhoidon haasteisiin. Ensi töikseen uusi yhteistyöryhmittymä kokoaa jäsenyhdistysten yhteisiä näkemyksiä, joiden pohjalta aletaan rakentaa uusia rohkeita avauksia terveemmän suomalaisen yhteiskunnan eduksi.

”Nyt perustetussa yhteistyöryhmittymässä voimme tiiviin yhteistyön ansiosta edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia aiempaa laajemmin. Esimerkiksi optisella alalla pystymme tutkimaan nykyään hyvinkin tarkasti silmän kautta ihmisen terveyttä, ja tulemme jatkossakin panostamaan laadukkaisiin silmänterveyden palveluihin ihmisten elämänlaadun parantamiseksi”, jatkaa Anttila.

ETU Terveysaloihin kuuluvat Erikoiskaupan liiton jäsenjärjestöistä Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry, Lääketeollisuus ry, Lääke- ja terveyshuolto ry, Terveystuotetukut ry sekä Terveystuotekauppiaiden liitto ry.

Lue ETU ry:n tiedote täältä.

Lisätietoja:
Veera Aalto, Viestintäpäällikkö, Instru Optiikka
viestinta@instru.fi, 040 7427379

Palkintojen saajat rivissä

NÄE ry on palkinnut Instru Optiikan toimitusjohtajan Pasi Anttilan hopeisella ansiomerkillä

Hopeinen ansiomerkki myönnettiin merkityksellisestä panostuksesta optisen alan kehityksen hyväksi.

Anttila on työskennellyt systemaattisesti vahvistaakseen alan asemaa osana erikoiskauppaa sekä ollut aktiivisesti mukana myös muun muassa lääkejakelun uudistamistyössä.

”Olemme panostaneet viime vuosina merkittävästi näönhuoltoon ja olleet laadukkaan optometriakoulutuksen vahva tukija. Minulle on tärkeää kehittää paitsi Instru Optiikkaa, myös koko optista alaa. Arvostan saamaani tunnustusta paljon ja haluan kiittää NÄE ry:tä hienosta ansiomerkistä”, kertoo Pasi Anttila, Instru Optiikan toimitusjohtaja.

”Anttila on määrätietoisesti ollut viemässä Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n toimintaa tiiviiksi osaksi Erikoiskaupan liitto ETU ry:n rakennetta ja samalla uudistamassa suomalaista lääkejakelua. Hän toimii NÄE:n edustajana Erikoiskaupan liiton hallituksessa ja Erikoiskaupan yhteisenä edustajana kaupan alan yhteisessä lääkejakelun uudistamishankkeessa”, kertoo NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

Anttilan pitkäjänteisen työn tuloksena optisen alan erikoispiirteet on saatu myös alan ulkopuolelle laajempaan tietoisuuteen. ”Tavoitteeni on edesauttaa suomalaisten näkemisen hyvinvointia sekä tarjota laadukkaita näkemisen palveluita mahdollisimman monille. Mielestäni olemme ottaneet suuria harppauksia eteenpäin ja aiomme Instru Optiikalla jatkaa työtä optisen alan suunnannäyttäjänä sekä edelläkävijänä”, jatkaa Anttila.

Palkinnot jaettiin NÄE2023 Optometriapäivillä, joka on vuosittain järjestettävä näkemisen ja silmänterveyden ammattilaisten koulutustapahtuma.

Pasi Anttila kunniakirja kädessä

Lisätietoja:
Veera Aalto, Viestintäpäällikkö, Instru Optiikka
viestinta@instru.fi

Tärkeää tietoa tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja sen vaikutuksista optisella alalla 

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö on hyväksynyt muutokset tartuntatautilakiin 30.12.2021, joka on voimassa 31.12.2022 saakka ja edellyttää kaikilta terveydenhuollossa palvelevilta henkilöiltä täyttä rokotesuojaa tai todistusta viimeisen kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronasta.

Laki astui voimaan 1.1.2022 ja sen vaatimaa suojaa koskevia vaatimuksia ryhdytään noudattamaan viimeistään 30 päivän kuluttua lain voimaantulosta eli 1.2.2022 mennessä.  Laki koskee yhtäläisesti koko optista toimialaa sekä kaikkia terveydenhuollon toimijoita valtakunnallisesti. 

Kaikki optikkoliikkeen työntekijät kuuluvat tartuntatautilain piiriin 

Optikkoliike on yksityinen terveydenhuollon toimija, jossa optikot ja myyjät ovat lähikontaktissa asiakkaisiin. Riskiryhmillä ja vakaville seuraamuksille alttiilla asiakkailla tarkoitetaan mm. yli 70-vuotiaita sekä erilaisia vakavia sairauksia sairastavia henkilöitä. Tällaisia henkilöitä asioi optikkoliikkeissä päivittäin.

Uusi tartuntalain muutos koskee koko terveydenhuollon toimintayksikön henkilökuntaa eli kaikkia yrityksen asiakastiloissa toimivia yrityksen työntekijöitä, optikoitamyyjiä sekä liikkeissämme toimivia silmälääkäreitä. Suojaa edellytetään myös sellaisilta työntekijöiltä, jotka eivät ole suorassa lähikontaktissa asiakkaaseen tai potilaaseen, mutta jotka voivat levittää tartuntaa edelleen sellaiseen henkilöstöön, joka työskentelee tehtävissä, joihin sisältyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille ja potilaille.

Suojellaksemme toinen toisiamme toivomme, että asiakkaamme noudattavat terveydenhuollon suosituksia kasvomaskin käytöstä liikkeissämme.
Lisätietoa THL:n sivuilta, Kaupanliiton ohjeistuksesta, sekä Näe ry:n ohjeistuksesta.

Katse tulevaisuuteen – muutos jatkuu poikkeusvuoden jälkeenkin

Vuosi 2020 oli monella tapaa poikkeuksellinen kaikille ihmisille ja yrityksille – myös Instru Optiikalle ja myymälöillemme Instrumentariumille, Nissenille ja Keopsille.

(more…)

Näöntarkastus onnistuu nyt vaikka kotisohvalta – Instrumentarium tuo verkkonäöntarkastuksen Suomeen

Instrumentarium tarjoaa asiakkailleen uudenlaisen mahdollisuuden silmälasimääräyksen päivittämiseen ja näöntarkkuuden tarkistamiseen verkossa. Palvelu on maksuton ja soveltuu 18–40-vuotiaille henkilöille, joilla ei ole silmäsairauksia eikä tarvetta lähi- tai moniteholaseille. Instrumentariumin optikot tarkistavat ja hyväksyvät palvelusta saadut silmälasimääräykset.

(more…)

Silmälasit saa nyt myös verkosta – Instrumentariumin ja Nissenin verkkokaupat uudistuivat

Instru Optiikka Oy:hyn kuuluva Instrumentarium avasi kesäkuun alussa silmälasien verkkokaupan ensimmäisenä Suomen suurista optisen alan ketjuista. Instru Optiikka Oy:n toisen suuren ketjun, Nissenin, verkkokaupasta silmälaseja on voinut tilata 17.6. alkaen. Alkuun verkkokaupoista on mahdollista tilata yksitehosilmälaseja. Ostoa varten tarvitaan silmälasiresepti. Jo aiemmin verkkokaupoista on voinut tilata piilolinssejä sekä aurinkolaseja ilman vahvuuksia. Verkkokauppojen palvelut laajenevat syksyllä. (more…)

Lähes kaikki Instru Optiikan ketjujen myymälät ovat jälleen avoinna juhannuksen jälkeen 

Instru Optiikka Oy:n omat myymälät suljettiin koronavirustilanteen vuoksi huhtikuun alussa. Vaiheittainen uudelleenavaus käynnistyi toukokuun alussa. Juhannuksen jälkeen lähes kaikki myymälät ovat jälleen avoinna.   (more…)

Instru Optiikka Oy avaa silmälasien verkkokaupan Instrumentarium-ketjulle  

Instru Optiikka Oy:hyn kuuluva Instrumentarium avaa Suomen suurista optisen alan ketjuista ensimmäisenä silmälasien verkkokaupan. Silmälasien tilaaminen verkosta on mahdollista Instrumentarium-ketjun verkkokaupasta 3.6. alkaen. Ensimmäiset viikot keskitytään keräämään asiakkaiden kokemuksia ja hiomaan ostopolkua paremmaksi.  (more…)

Instru Optiikka Oy avaa lisää omia myymälöitä 27.5., 1.6. ja 3.6. – osa myymälöistä pysyy suljettuina

Instru Optiikan omat myymälät Suomessa suljettiin 3.4.2020 koronavirustilanteen vuoksi. Vaiheittain toteutettava uudelleenavaus aloitettiin 7.5. avaamalla 20 Instrumentarium-myymälää ympäri Suomea. Lisää omia myymälöitä avataan toukokuun lopussa ja kesäkuun alussaYrittäjävetoisissa myymälöissä yrittäjä päättää liikkeen aukiolosta.  (more…)

Instru Optiikka Oy

Instru Optiikka Oy on optisen alan edelläkävijä Suomessa ja Virossa ja osa kansainvälistä EssilorLuxottica-konsernia. Yritys toimii Suomessa Instrumentarium-, Nissen-, ja Keops-myymäläbrändeillä ja Virossa Instrumentarium-brändillä. Instru Optiikan kattava myymäläverkosto, yli 130 vuoden kokemus ja kansainvälinen yhteistyö luovat vakaan pohjan yrityksen kehitykselle ja asiakaspalvelulle.

Yhteystiedot

Vaihde
puh. 0201 70 7000

Vaihteen aukioloaika 8-16
etunimi.sukunimi@instru.fi

Linnoitustie 3
02600 Espoo

© InstruOptiikka • Rekisteriseloste